Article Index

BHK Vergunning

 Deze vergunning heeft u nodig als u in de wateren in de gemeente Bergen op Zoom vist naast uw Vispas of Jeugd Vispas.  Er zijn 2 typen BHK vergunningen:

 1. De combinatie vergunning
 2. Losse vergunningen per groep wateren

Als u lid bent van een vereniging die aangesloten is bij de BHK kunt u via die vereniging de combinatie vergunning verkrijgen, kosten daarvan bedragen €6,-

 Voorwaarden BHK vergunning:

 • Er mag ten hoogste met 2 hengels of een speciale hengel worden gevist
 • De vergunning is geldig voor het jaar van aankoop
 • De bepalingen van de visserijwet, reglement minimummaten en gesloten tijden zijn van toepassing
 • De houder moet een geldig bewijs van lidmaatschap kunnen tonen van een hengelsport vereniging aangesloten bij de BHK, deze moet op de BHK vergunning aangegeven zijn
 • De houder moet een geldige Vispas of Jeugd Vispas kunnen  tonen
 • De vergunning moet volledig ingevuld zijn met de NAW gegevens van de houder
 • Nachtvissen is in de wateren genoemd in de vergunning niet toegestaan.  Gevist mag er worden vanaf één uur voor zonsopgang tot twee uur na zonsondergang
 • Het vissen met gekleurde maden en het gebruik van kunstmatig gekleurd (fabrieks) lokvoer is niet toegestaan.  Het gebruik en in bezit hebben van meer dan 500 gram droog voer is op alle wateren verboden
 • Voor het vissen op snoek, snoekbaars en baars geldt een gesloten tijd van 1maart tot en met 30 juni
 • Alle gevangen vissen dienen direct na onthaken te worden teruggezet in hetzelfde water als waarin ze gevangen zijn.  Bij wedstrijden waarvoor door de BHK schriftelijk toestemming is verleend, dient de gevangen vis direct na weging terug gezet te worden in het zelfde water al waarin deze gevangen is
 • Vissen is alleen toegestaan vanaf de oever waar geen recreatieve aciviteiten, zoals zwemmen, surfen etc. plaats vinden.  Alleen op de Binnenschelde is het vissen in het water vanaf een ongemotoriseerde boot (Belly Boot) ook toegestaan
 • In alle wateren genoemd in de BHK vergunning is het ten strengste verboden om te peuren
 • Op of aan de cursief gedrukte wateren genoemd in de BHK vergunning is het organiseren en houden van wedstrijden niet toegestaan.  Op overtreding volgt intrekking van de BHK vergunning
 • Het vissen in de Zanderijen is toegestaan in het ZUIDELIJK gedeelte langs de weg langs de Zoom, vanaf het openluchtbad tot de Bergsebaan in de Gemeente Bergen op Zoom
 • Voor het houden van wedstrijden in de niet cursief gedrukte wateren moet vooraf schriftelijk toestemming worden verleend door de rechthebbende op het visrecht.  Tijdens viswedstrijden die door de BHK worden georganiseerd of waarvoor door de BHK schriftelijk toestemming is verleend, mag er op de daartoe uitgezette parcours uitsluitend worden gevist door de deelnemende wedstrijdvissers
 • De houder is persoonlijk aansprakelijk voor zijn handelingen.  Het bestuur van de BHK aanvaarden, behoudens aansprakelijkheid ingevolge de wet, geen aansprakelijkheid van welke aard dan ook
 • Het zich met auto's, motoren, bromfietsen of andere vervoersmiddelen op de oevergronden en onderhoudspaden te begeven is voor eigen risico van de vergunninghouder.  Het is tevens niet toegestaan huisdieren mee te nemen, ingravingen te doen, vuren te stoken, afval achter te laten en gebruik te maken van radio's of andere geluidvoortbrengers
 • Het gebruik van een leefnet is alleen in wedstrijdverband toegestaan, bij alle andere vormen van vissen is het gebruik van een leefnet verboden

Lijst van wateren in de de BHK vergunning:

 1. Binnenschelde
 2. Oude Buitenhaven
 3. Oude Binnenhaven
 4. Oude Vissershaven
 5. Ham
 6. Plaatvliet
 7. Grote Melanen
 8. Kanovijver
 9. Vijverbergvijvers
 10. Zanderijen
 11. Theodorushaven
 12. Spelevaartsplas
 13. Zwanenvliet
 14. Schippersvliet
 15. Baarsvliet
 16. Vijver Anton van Duinkerkenpark
 17. Vijver gelegen aan de Olmenstraat/Kornoeljelaan
 18. Kreeftenputten Calandweg
 19. Ganzevijver
 20. Vijver rond Ravelijn
 21. Vijver Potlodenlaan
 22. Gageldonkvijver
 23. Vijver Hortensialaan
 24. Vijver Kapitein Wielmanlaan
 25. Vijver Kapitein Perrotstraat
 26. Wateren Fort de Roovere

Meer informatie over de BHK is te vinden op de site van de BHK

Aangesloten verenigingen bij de BHK: 

 

 • Jan de Zwart was de eerste voorzitter van HSV de Edelkarper en vormde samen met Sjaak Sep (Secretaris) en Jan Massar (Penningmeester) het eerste DB van HSV de Edelkarper. Naast het DB bestond het overige eerste bestuur uit Janus Hoogemoed, Rinus Boogers, Adriaan van Loon en Rinus de Kok.

  Jan de Zwart is de naam gever van de Jan de Zwart Trofee waar op het zoute en zoete om gevist wordt. Op het zout water is de trofee voor de eerste dame van die wedstrijd en op het zoet voor degene met de meeste vissen in stuks.

 • Opa Massar was een fervent visser die op hoge leeftijd nog meeviste met de clubwedstrijden zoet en zout. Tijdens een jaarvergadering heeft hij een schenking gedaan aan de vereniging zijnde de "opa Massar" trofee waar elk jaar om gevist wordt op het zoet om de grootste karper en op het zout om de wedstrijd winst (de meeste cm). Voorwaarde van opa Massart was dat de vereniging ieder jaar een herinneringsbeker beschikbaar zou stellen aan degene die de opa Massar trofee het voorgaande jaar had gewonnen. Deze traditie leeft nog voort sinds de introductie.