BERGEN OP ZOOM

Privacyverklaring

HSV de Edelkarper is gevestigd te Bergen op Zoom en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40282106. Deze privacyverklaring vormt een nadere uitwerking van artikel 5 van de statuten in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens HSV de Edelkarper verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.

 

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1 HSV de Edelkarper verwerkt (mogelijk) hierna genoemde persoonsgegevens van u indien u:

 1. zich inschrijft / aanmeldt als lid van HSV de Edelkarper;
 2. een product of dienst afneemt bij HSV de Edelkarper (zoals registratie op onze website en/of nieuwsbrieven, deelneemt aan cursussen, wedstrijden of evenementen e.d. georganiseerd door de vereniging);
 3. contact met ons opneemt (bijv. via e-mail, een contactformulier op websites, telefonisch e.d.).

1.2  HSV de Edelkarper verzamelt (mogelijk) de volgende (persoons)gegevens:

 1. voorletters en naam;
 2. geboortedatum;
 3. adres;
 4. e-mailadres;
 5. telefoonnummer;
 6. leeftijd;
 7. geslacht;
 8. rekeningnummer(s);
 9. het lidmaatschap(snummer) van de hengelsportvereniging;
 10. en voorts mogelijk relevante sportvisserijgegevens (zoals vrijwilligersfunctie(s) binnen de hengelsportorganisaties, afgenomen producten en diensten, hengelsportvoorkeuren, hengelsportresultaten e.d.);
 11. browsercookies.

1.3  HSV de Edelkarper kan deze gegevens gebruiken om:

 • het verzenden van de gepersonaliseerde facturen inclusief specificatie overzicht welke vergunning(en), abonnementen en diensten (boot afdeling) men afneemt;
 • voorlichting (informatievoorziening);
 • onderzoek (ontwikkeling in de hengelsport);
 • handhaving.

 

2. INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR

U kunt contact opnemen met HSV de Edelkarper per e-mail: secretaris@edelkarper.nl voor:

(a) meer informatie over de wijze waarop HSV de Edelkarper uw persoonsgegevens verwerkt;

(b) vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;

(c) inzage in de persoonsgegevens die HSV de Edelkarper met betrekking tot u verwerkt;

(d) bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door HSV de Edelkarper (met dien verstande dat u als lid uitgeschreven kan worden indien wij geen gegevens kunnen verwerken).

 

3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

 1. HSV de Edelkarper zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk is.
 2. HSV de Edelkarper treft adequate technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beveiligen (o.a. middels een SSL beveiligde website en authenticatie in 2 stappen voor diegene die met de data moeten werken om er aan te geraken)

 

4. DERDEN

  4.1   HSV de Edelkarper kan uw gegevens aan de volgende derden verstrekken:
 • de aangesloten hengelsportfederatie, Sportvisserij Nederland en de BHK waarvan de vereniging lid is (voor o.a. het inschrijven in HSV Online, inschrijven van wedstrijden waarvoor u zich aanmeld e.d.);
 • NOC*NSF waarvan Sportvisserij Nederland lid is;
 • verwerkers van HSV de Edelkarper (voor de uitvoering van de dienstverlening);
 • personen en instanties die zich bezighouden met de controle en handhaving van de Visserijwet 1963 en daarop gebaseerde regelgeving.
  4.2   HSV de Edelkarper verstrekt uw gegevens niet aan andere derden dan genoemd in artikel 4.1. tenzij u daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven of HSV de Edelkarper daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

 

5. WIJZIGINGEN

Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden daarom aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen.

Bergen op Zoom, 01-05-2018