• Boot
 • Zout
 • Zoet

Welkom op de website van HSV "de Edelkarper!

Wij zijn een hengelsport vereniging met een actieve zee boot vis club en een zout kant en zoet afdeling opgericht op 2 maart 1962.

Via deze website willen wij u te informeren over onze hengelsport vereniging en aankomende evenementen.

Mocht u vragen of content hebben ter aanvulling dan kun u ons bereiken via de mail link boven aan de pagina!


Algemene Leden Vergadering / Vleeswedstrijd

Graag nodigen wij U uit voor onze Algemene Leden Vergadering op woensdag 6 oktober 2021 in zaal T Hoefke, Bellevue, Sibeliusstraat 55 te Bergen op Zoom. De vergadering begint om 20.00.

Wij zijn dringend op zoek naar leden die een bestuursfunctie willen vervullen. Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich opgeven bij de voorzitter, of secretaris tot de aanvang van de vergadering.

 

Agenda voor de Algemene Leden Vergadering 6 okt 2021

 1. Opening door de voorzitter
 2. Mededelingen/ ingekomen post
 3. Notulen algemene ledenvergadering 2020
 4. Jaarverslag 2020 van de secretaris
 5. Jaarverslag 2020 van de penningmeester
 6. Begroting 2021 van de penningmeester
 7. Verslag van de kascommissie
 8. Verkiezing leden kascommissie
 9. Bestuursverkiezing : aftredend zijn :

1e secretaris: F. Van Tilborg

2e penningmeester: Vacant

1e commissaris: Louis van Bommel niet herkiesbaar

 1. Clubwedstrijden voor zoet, zout en boot en evt. andere activiteiten
 2. Rondvraag
 3. Sluiting

 

 

Jaarlijkse Bootwedstrijd vanuit Vlissingen

Zondag 21 november 2021 .

Dit jaar kan de gebruikelijke vleeswedstrijd opnieuw georganiseerd worden, maar deze keer niet vanuit de Bergse Diepsluis maar vanuit Vlissingen met de boot MS Theo. Graag willen we er samen met geinteresseerde leden een gezellige dag met hopelijk veel vis op de Westerschelde van maken.

 

Deelname is mogelijk voor al onze leden

 • Opgeven vanaf 6 oktober maar voor 14 november 2021.
 • Inschrijfgeld 25 euro voor leden. (introducés 27.50 )
 • Vissen  met pieren en zagers(geen slikzagers of witjes).
 • De prijzentafel bestaat uit vleespakketten een voor elke deelnemer.
 • We vissen op cm, niet op gewicht
 • Boot vertrekt om 8.00 uur.

 

Prijsuitreiking 19.00 uur Zaal T Hoefke Sibeliusstraat 55 te Bergen op Zoom.

 

Ook bij storm wanneer de wedstrijd afgelast wordt is er een prijsuitreiking door middel van een verloting aan de deelnemers.

 

Opgeven bij het Secretariaat telefoon: 0164-781708, of via secretaris@edelkarper.nl.

Betaling a contant bij penningmeester voor aanvang van de wedstrijd of overmaken  t.n.v. penningmeester HSV de Edelkarper o.v.v.”vleeswedstrijd” NL74INGB0002108826

Let wel, er zijn met de huidige corona maatregelen slechts 25 visplaatsen beschikbaar en vol is vol geef je dus tijdig op om teleurstelling te voorkomen.

 

 

Hopende op een mooie dag met veel vis, met de vriendelijke visgroeten,

 

Bestuur HSV de Edelkarper.


Opgave Clubwedstrijd 10 Oktober

Vanaf 1 Juni, 2021 moeten de leden zich elke keer opnieuw opgeven voor een Clubwedstrijd, dit om het aantal boten te bepalen en voor het bespreken van de boten.

 

Doordat Mark van Wanrooy op 10 Oktober met de 2e clubwedstrijd boot er niet is vanwege zijn deelname aan het Wereldkampioenschap in Montenegro zijn er de nodige aanpassingen.

Met het uitloten van de bootplaatsen in de morgen gaat Piet Buijk en Chris van de Vreede dit voor hun rekening nemen.

Louis van Bommel zal gevraagd worden om de reserve weegschaal mee te brengen.

 

Er word echter wel gevraagd aan de leden om zich op te geven voor 4 Oktober, want Mark vertrekt op 7 Oktober naar Montenegro en moet voor die tijd de boten bespreken die hiervoor nodig zijn en de mappen voor de bootlijsten.

Je kan enkel opgeven bij Mark van Wanrooy en eventueel Jan Schoonen als Mark niet te bereiken is.

Wil Franken is op dat moment met vakantie.

 

Het GSM no. Van Mark is : 06-33317201 en via Email: mark8maal@kpnmail.nl

Zorg dat je op tijd opgegeven bent , dit om teleurstelling te voorkomen, we hebben tot op heden 3 boten en VOL = VOL.

Op de dag zelf wordt de weging verzorgd door Jan Schoonen, Piet Buijk en Wil Franken.

DUS VERGEET NIET OP TE GEVEN.

 

Het bestuur.

 

Verder nog een paar mededelingen:

 • Verzoeke reservehengels niet meer rechtop in de steunen te zetten, maar deze plat weg te leggen, zodat deze geen belemmering vormen bij het ingooien.
 • Tot op heden zijn er bij navraag aan de schippers geen belemmeringen door het RIVM betreffende het CORONA-virus om de wedstrijd met 10 vissers aan boord door te laten gaan.
 • Bij de volgende update van de regels betreffende corona kan hier nog verandering in komen, wat niet waarschijnlijk is. Hou dit in de gaten. !!

Verder wens ik jullie een fijne visdag toe en Mark: heel veel succes gewenst bij het WK in Montenegro.

 

KEEP SAFE

Piet Buijk