• Boot
 • Zout
 • Zoet

Welkom op de website van HSV "de Edelkarper!

Wij zijn een hengelsport vereniging met een actieve zee boot vis club en een zout kant en zoet afdeling opgericht op 2 maart 1962.

Via deze website willen wij u te informeren over onze hengelsport vereniging en aankomende evenementen.

Mocht u vragen of content hebben ter aanvulling dan kun u ons bereiken via de mail link boven aan de pagina!


Algemene Leden Vergadering / Vleeswedstrijd

Graag nodigen wij U uit voor onze Algemene Leden Vergadering op woensdag 6 oktober 2021 in zaal T Hoefke, Bellevue, Sibeliusstraat 55 te Bergen op Zoom. De vergadering begint om 20.00.

Wij zijn dringend op zoek naar leden die een bestuursfunctie willen vervullen. Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich opgeven bij de voorzitter, of secretaris tot de aanvang van de vergadering.

 

Agenda voor de Algemene Leden Vergadering 6 okt 2021

 1. Opening door de voorzitter
 2. Mededelingen/ ingekomen post
 3. Notulen algemene ledenvergadering 2020
 4. Jaarverslag 2020 van de secretaris
 5. Jaarverslag 2020 van de penningmeester
 6. Begroting 2021 van de penningmeester
 7. Verslag van de kascommissie
 8. Verkiezing leden kascommissie
 9. Bestuursverkiezing : aftredend zijn :

1e secretaris: F. Van Tilborg

2e penningmeester: Vacant

1e commissaris: Louis van Bommel niet herkiesbaar

 1. Clubwedstrijden voor zoet, zout en boot en evt. andere activiteiten
 2. Rondvraag
 3. Sluiting

 

 

Jaarlijkse Bootwedstrijd vanuit Vlissingen

Zondag 21 november 2021 .

Dit jaar kan de gebruikelijke vleeswedstrijd opnieuw georganiseerd worden, maar deze keer niet vanuit de Bergse Diepsluis maar vanuit Vlissingen met de boot MS Theo. Graag willen we er samen met geinteresseerde leden een gezellige dag met hopelijk veel vis op de Westerschelde van maken.

 

Deelname is mogelijk voor al onze leden

 • Opgeven vanaf 6 oktober maar voor 14 november 2021.
 • Inschrijfgeld 25 euro voor leden. (introducés 27.50 )
 • Vissen  met pieren en zagers(geen slikzagers of witjes).
 • De prijzentafel bestaat uit vleespakketten een voor elke deelnemer.
 • We vissen op cm, niet op gewicht
 • Boot vertrekt om 8.00 uur.

 

Prijsuitreiking 19.00 uur Zaal T Hoefke Sibeliusstraat 55 te Bergen op Zoom.

 

Ook bij storm wanneer de wedstrijd afgelast wordt is er een prijsuitreiking door middel van een verloting aan de deelnemers.

 

Opgeven bij het Secretariaat telefoon: 0164-781708, of via secretaris@edelkarper.nl.

Betaling a contant bij penningmeester voor aanvang van de wedstrijd of overmaken  t.n.v. penningmeester HSV de Edelkarper o.v.v.”vleeswedstrijd” NL74INGB0002108826

Let wel, er zijn met de huidige corona maatregelen slechts 25 visplaatsen beschikbaar en vol is vol geef je dus tijdig op om teleurstelling te voorkomen.

 

 

Hopende op een mooie dag met veel vis, met de vriendelijke visgroeten,

 

Bestuur HSV de Edelkarper.


Club activiteiten

Vanwege de voortdurende Corona maatregelen gaan club activiteiten nog steeds niet door.

Doordat maatregelen nu tot midden maart doorlopen komt de organizatie van onze gebruikelijke paaswedstrijd op 5 april dusdanig in het gedrang dat wij genoodzaakt zijn deze af te gelasten.

 

De jaarvergadering 2021 schuift ook door. Zodra we een datum voor deze bijeenkomst mogen prikken komen we met nadere berichten.


Sluiting Bellevue

Beste leden,

Wij moeten ons eerdere bericht met de uitnodiging voor onze algemene ledenvergadering en kampioenen middag in januari 2021 herroepen.

Een aantal dagen na het versturen van deze uitnodiging ontvingen wij namelijk het bericht dat Café zaal Bellevue verkocht is en in december 2020 haar deuren sluit. Anita en Frans houden ermee op en het gebouw krijgt een andere bestemming dan horeca. Hiermee komt een voor onze vereniging jarenlange relatie, - traditie tot een einde en moeten we op zoek naar iets anders.

Ons plan als bestuur is dat zodra de horeca weer open mag wij kunnen gaan kijken naar een andere locatie. Vanwege de korte tijd die we daarvoor hebben, verwachten wij dat de datum voor de algemene vergadering wellicht aangepast moet worden en dat een nieuwe uitnodiging slechts een of twee weken van tevoren kan worden verstuurd.

Vanwege deze ontwikkeling komt de kampioenen middag te vervallen, wij vragen hiervoor begrip van ieder en hopen op een andere manier hier volgend jaar invulling aan te geven.

 

Voor nu wensen wij eenieder prettige kerstdagen en een gelukkig nieuw jaar.

 

Namens het Bestuur van HSV de Edelkarper

 

PS Verkoop van de vispas voor 2021 is gestart. Dit jaar hebben we iedereen waarvan we een email adres hebben het verzoek om in 2021 een vispas aan te schaffen per mail verstuurd. Geen bericht gezien laat het ons aub weten. Na ontvangst van uw betaling sturen wij de vispas binnen 2 weken op.